Algemene voorwaarden

(kvk nr. 57809577)

Afwezigheid tijdens lessen

Indien een leerling verhinderd is, ontvangen wij graag een bericht per mail of telefoon.

Danskleding

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen goed voorbereid naar de les komen, makkelijk zittende kleding en goede dansschoenen zijn belangrijk.

Kijken tijdens de lessen

Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid vragen
wij of de ouders 5 min voor het einde van de les pas komen kijken.

Uitgezonderd bij de peuters hierbij is altijd 1 ouder /verzorger aanwezig. Bij een proefles mag de ouder of verzorger ook blijven kijken om een beeld te krijgen van de les.

Inschrijving

Confidans hanteert een doorlopend lidmaatschap. Dit betekent een 1-malige kosteloze! inschrijving in plaats van ieder dansseizoen opnieuw inschrijven. Het lidmaatschap loopt dus automatisch door tot opzegging van uw kant met een opzegtermijn van 1 maand.

Een dansseizoen bestaat (van september t/m juli) uit 40 weken voor een heel seizoen.

Tussentijds opzeggen is mogelijk. Stuur uw schriftelijke opzegging, rekening houdend met één (1) maand opzegtermijn per e-mail naar: administratie@confidans.nl
Er vindt géén restitutie van lesgeld plaats.

Wij vragen u per email uit te schrijven. Er is sprake van 1 maand opzegtermijn.

Betalingen

Bij inschrijving wordt geen inschrijfgeld gevraagd.

Het lesgeld dient overgemaakt te worden naar NL86RABO 0111365953. Ten name van Confidans onder vermelding van Factuur nummer en naam leerling.
Wij werken samen met stichting leergeld. U kunt contact opnemen met deze organisatie als u in minder gunstige financiële positie verkeert. www.leergeld2stromenland.nl
Wij kunnen deze niet voor u aanvragen. U dient dit zelf te doen en wanneer u toestemming krijgt dan ontvangt u een brief die u bij mij weer in kan leveren.
Restitutie van het lesgeld wordt niet verleend.
Bij betalingsachterstand worden er administratiekosten berekend.

Aansprakelijkheid

Confidans aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor zoekgeraakte spullen, schade aan derde of ongevallen, blessures tijdens, voor en na de lessen in het gebouw.

Gebruik foto- en videomateriaal

Foto- en videomateriaal gemaakt tijdens de lessen van Confidans kan zonder toestemming voor promotie doeleinden gebruikt worden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, stuur dan aub een email naar Confidans.

Alle vakanties en het actuele lesrooster kunt u vinden onder het tabblad lesrooster bij de verschillende danslessen.

Neem contact op

Scroll naar top